În zilele de 14 și 15 februarie 2019 se derulează la Arad, seminarul cu numărul 4 organizat în cadrul proiectului „Împreună spunem STOP abandonului școlar” finanțat în cadrul Axei prioritare 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectivul Specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă consolidarea capacității Societății Naționale de Cruce Roșie Filiala Dâmbovița de a formula și promova o alternativă cu impact național, la politica publică inițiată de Guvern în domeniul prevenirii părăsirii timpurii a școlii și în concordanță cu Strategia de Consolidare a Administrației Publice. Beneficiarul finanțării este Societatea Națională de Cruce Roșie – Filiala Dâmbovița, bugetul fiind de 992,728.60 lei, cu o cotă cota de cofinanțare 2%. Proiectul se derulează în perioada 18/09/2018 – 17/01/2020

Printre cei prezenți la dezbateri am remarcat prezența reprezentanților ISJ ARAD, Consiliul Județean Arad, Instituția Prefectului Județului Arad, Primăria Arad, DGASPC ARAD și HUNEDOARA, societății civile, precum și cadre didactice.  

Distribuie: