You are currently viewing PREZENTARE ȘEDINȚA DE BILANȚ A  COMITETULUI JUDEȚEAN AL FILIALEI DE CRUCE ROȘIE DÂMBOVIŢA PENTRU ANII 2017 – 2018, ALEGERI PENTRU NOU MADAT DE 4 ANI


Târgovişte, Sala de conferințe a Universității Valahia din Târgoviște- Corpul K
21 MARTIE 2019, orele 11,00

            Ședința de bilanț și alegeri a Comitetului Județean al Filialei de Cruce Roșie Dâmbovița a fost deschisă de Președintele Filialei de Cruce Roșie Dâmbovița – dl Lăzărescu Floris care arată că reuniunea a fost convocată  pentru a avea loc bilanțul activităților desfășurate de Comitetul Județean al Filialei Dâmbovița în cursul anilor 2017-2018, de voluntarii acesteia sprijiniți de factori locali, județeni și centrali precum și organizarea în acest an de noi alegeri pentru un mandat de 4 ani.

La această activitate au participat un număr de 162 delegați, desemnați de Adunările de bilanț și alegeri care s-au desfășurat la subfilialele din județul Dâmbovița. Din cei 37 de membri ai Comitetului județean, au fost prezenți 29. Numărul total al invitaților – 40 persoane.

La lucrările Adunării Generale au răspuns invitației Filialei de Cruce Roșie Dâmbovița mai multe personalități ale comunității noastre  locale, precum și ai mass-mediei. Salută prezența părintelui Ionuț Ghibanu, Vicar Eparhial al Arhiepiscopiei Târgoviștei, a doamnelor și domnilor parlamentari, a doamnei subprefect Florina Mureșan, a d-lui Daniel Comănescu – Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, însoțit de Vicepreședinții instituției, doamna Ilie Monica și Cătălin Rădulescu – viceprimari al Municipiului Târgoviște, a domnului Călin Oros – rectorul Universității Valahia, comandanți de arme, primari, viceprimari și șefi de instituții.

Ordinea de zi a cuprins:

  1. Raport asupra activității Comitetului Societății de Cruce Roșie din România – Filiala Dâmbovița, pe ultimii 2 ani ( 2016 – 2018).
  2. Raportul Comitetului Județean de Cruce Roșie din România privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și solicitarea descărcării de gestiune.
  3. Prezentarea bugetului de venituri și cheltuieli al filialei județene de Cruce Roșie Dâmbovița pe anul 2019.

4. Raportul comisiei de control financiar al filialei județene de Cruce Roșie Dâmbovița pe ultimii 4 ani ( 2014 – 2018).

5. Prezentarea strategiei filialei de Cruce Roșie Dâmbovița  pe anul 2019.

6. Alegerea președintelui filialei județene de Cruce Roșie Dâmbovița .

 – prezentarea strategiei noului președinte al Crucii Roșii Dâmbovița

7. Alegerea celor 5 Vicepreședinți ai filialei județene de Cruce Roșie Dâmbovița

  • Alegerea comitetului filialei județene de Cruce Roșie Dâmbovița, format din 39 membri.

 – alegerea biroului filialei județene de  Cruce Roșie Dâmbovița, format din 13 membri

  • Alegerea delegaților și desemnarea candidaților pentru Adunarea Generală a SNCCR.
  • Alegerea comisiei financiar-contabilă formată din 3 membri

Extras din conferință-

Părintele vicar eparhial Ionuț Ghibanu- “Întreaga experiență acumulată și dăruită Bisericii Ortodoxe Române, mediului academic și comunității noastre locale, doresc să o pun în slujba Societății Naționale de Cruce Roșie în cadrul unei viziuni manageriale, alături de echipa de conducere, pentru a promova eficiența, aprofundarea colaborării instituționale, o mai largă implicare comunitară, transparența și de ce nu, vizibilitatea mediatică. Doresc să aducem un suflu nou, dinamic, bine adaptat la provocările contemporaneității, fundamentat pe valorile esențiale ale Societății Naționale de Cruce Roșie, în beneficiul major al acestei nobile instituții, precum și al instituțiilor partenere și al semenilor noștri. Omul mai presus de toate, omul înainte de toate, cu ajutorul lui Dumnezeu și al semenilor, aceasta va fi esența mandatului meu și a noului Comitet pe care vi-l propunem azi, deoarece, cu toții trebuie să conștientizăm faptul că ființa umană este cea mai valoroasă resursă a societății noastre, iar Crucea Roșie are în vedere ajutorarea și sprijinirea omului în toate situațiile dificile de viață.

Doamna Florina Mureșan – Subprefectul Județului Dâmbovița apreciază eforturile Crucii Roșii în sensul sprijinirii persoanelor vulnerabile, și crede că este un moment bun pentru a rememora punctele tari, dar și provocările. Propune dezvoltarea de noi parteneriate între Crucea Roșie și unități de învățământ. Ca și reprezentant al Instituției Prefectului Dâmbovița transmite gratitudine pentru implicarea Crucii Roșii în diverse intervenții în situații de urgență. Mulțumește voluntarilor pentru întreaga activitate și face un apel la cetățeni pentru a fi alături de Crucea Roșie.

Dl.  Daniel Comănescu – Președintele Consiliului Județean Dâmbovița – Multumește pentru activitatea umanitară a Crucii Rosii, prezintă ca la nivelul judetului Consiliul Judetean se aloca resurse financiare pentru activități umanitare, prezinta situația intervențiilor Crucii Roșii în cazuri de dezastre la nivel județean. A fost implicat în cursul anilor în activităţile umanitare – Consiliul Județean Dâmbovița se va implica în mod activ în sprijinul sprijinul acordat persoanelor vulnerabile.

D-na Ilie Monica- Viceprimar Primăria Municipiului Târgoviște – Crucea Roșie Dâmbovita a fost prezentă la nevoile imediate ale municipiului implicându-se direct în acțiuni specifice. Este alături de noi, felicită întreaga activitate și apreciază faptul că activăm în atâtea domenii. Punctează două aspecte ce i se par relevante, respectiv promovarea voluntariatului- tinerii vor avea un orizont bine dezvoltat precum și promovarea relațiilor internaționale. 

D-l Floris Lăzărescu: Astăzi mandatul meu de Președinte al Filialei județene de Cruce Roșie Dâmbovița încetează, precum și cel al Comitetului și Biroului Filialei județene cât și al Comisiei financiar-contabile. în numele tuturor celor care au condus Filiala județeană vă mulțumim pentru faptul că ne-ați sprijinit în acțiunile social-umanitare de ajutorare a persoanelor vulnerabile din județul nostru și celor care au fost afectați de catastrofele naturale care s-au abătut asupra noastră.

Componețele nominale ale Biroului și respectiv a Comitetului Județean de Cruce Roșie Dâmbovița.

MEMBRI BIROU COMITET JUDEȚEAN FILIALA DE CRUCE ROȘIE DÂMBOVIȚA

Nr crt. Nume Prenume Funcția  
1 Ghibau Adrian Ionuț Președinte Vicar Eparhil
2 Ștefan Corneliu Vicepreședinte Deputat
3 Oros Călin Doru Vicepreședinte Rector
4 Matei Viorel Dumitu Vicepreședinte Inspector șef
5 Lăzărecu Floris Vicepreședinte Administrator
6 Dumitru Georgică VicepreședinteTârgoviște Administrator
7 Baroș Viorel Dănuț Membru Medic
8 Păun Sorin Membru Inspector șef
9 Păun Mihăiță Membru Inspector șef
10 Ion Sorin Membru Inspector general
11 Rusu Emilian Membru Sef AJFP
12 Șargan Silvia Alexandra Membru Elev
13 Spătaru Corina Magdalena Membru Elev

MEMBRI COMITET JUDEȚEAN FILIALA DE CRUCE ROȘIE DÂMBOVIȚA

Nr crt. Nume Prenume Funcția  
1 Ghibanu Adrian Ionuț Președinte Vicar Eparhial
2 Ștefan Corneliu Vicepreședinte Deputat
3 Oros Călin Doru Vicepreședinte Rector
4 Matei Viorel Dumitru Vicepreședinte Inspector șef
5 Lăzărescu Floris Vicepreședinte Administrator
6 Dumitru Georgică Vicepreședinte Administrator
7 Aldea Ion Membru Medic
8 Badea Marius Mihail Membru Director
9 Baroș Viorel Dănuț Membru Medic
10 Brătulescu Gabriel Eusebiu Membru Student
11 Cristea Chiru Cătălin Membru Secretar
12 Drăghici Emil Membru Primar
13 Păun Sorin Membru Inspector șef
14 Dumitru Ion Adrian Membru Administrator
15 Eryurek Sait Tuncay Membru Administrator
16 Ion Sorin Membru Inspector general
17 Firoiu Ileana Membru Manager
18 Gilia Claudia Membru Deputat
19 Igescu Ioan Membru Economist
20 Ivanoff Ivan Vasile Membru Secretar
21 Păun Mihăiță Membru Inspector sef
22 Popa Georgeta Membru Primar
23 Popescu Jean Membru Medic șef
24 Preda Luminița Membru Profesor
25 Rada Adrian Cătălin Membru Preot
26 Radu Sorin Adrian Membru Director executiv
27 Rusu Emilian Membru Șef AJFP
28 Șargan Silvia Alexandra Membru Elev
29 Spătaru Corina Magdalena Membru Elev
30 Stroe Elena Cristina Membru Inspector general adjunct
31 Vădan Mihai Gavril Membru Administrator
32 Vlăducă Oana Silvia Membru Deputat
33 Zepiși Danil Membru Inspector sef
34 Ștefan Alin Membru Preot
35 Căpraru Nicolae Membru Administrator
36 Soare Dorinel Membru Primar
37 Spătaru Ion Membru Director
38 Folescu Ioan Membru Administrator
39 Stoica Sorin Membru Director
Distribuie: