You are currently viewing Exercițiul Vigorous Warior 2019


            În plan intern Filiala de Cruce Roşie Dâmbovița dorește îmbunătățirea capacității de intervenție la dezastre prin dezvoltarea unor metode standardizate de pregătire a personalului angajat și a voluntarilor organizați în detașamentele de intervenție în situații de urgentă (DISU) pe domenii specifice: logistică, asistență psihosocială, reîntregire legături familiale etc, dotarea acestora cu echipamente performante și eficiente precum și optimizarea logisticii.

În plan extern, dorim activarea în interiorul comunităților urbane si rurale pentru educarea acestora cu privire la prevenirea riscurilor și pregătirea lor pentru a face față în mod eficient situațiilor de urgență și consecințelor acestora.

Filiala dispune de o structura organizatorică la nivelul întregului teritoriu al județului, de forță de muncă angajată şi în proporţie majoritară voluntară pregătită din punct de vedere profesional şi organizațional să intervină oportun şi operativ în cazuri de dezastre.

În perioada 7-12 aprilie 2019 Filiala de Cruce Roșie Dâmbovița a participat în mod activ la desfășurarea  exercițiului “Vigorous Warrior ’19”. Obiectivele exercițiului au fost multiple: pregătirea și evaluarea cooperării forțelor medicale multinaționale, pregătirea interacțiunii între forțele militare și civile, pregătirea și capacitatea de răspuns în cazul a diverse tipuri de incidente (biologice, chimice, nucleare etc.), pregătirea capacității de căutare-salvare și multe altele.

În cadrul acestui exercițiu, implicarea Crucii Roșii Române a avut două direcții:

1.Implicarea prin prisma atribuțiilor ce revin Societății Naționale de Cruce Roșie din România conform Hotărârii nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc și a protocolului încheiat cu Departamentul pentru Situații de Urgență. Crucea Roșie a participat cu voluntari pentru  ajutoarea “persoanelor afectate”, cu  restabilirea legăturilor familiale și suport psihologic în baza militară de la Cincu – jud Brașov.

2.Sprijinirea Departamentului pentru Situații de Urgență cu specialiști în machiaj -efecte speciale, solicitare venită în urma contribuției determinante pe care S.N.C.R.R a avut-o din acest punct de vedere la exercițiile SEISM 2018 si MODEX 2018 (cca. 30 volutari delegați la Cincu).

La solicitarea Sediului Central al Crucii Roșii Române, Filiala de Cruce Roșie Dâmbovița a delegat în perioada menționată trei voluntari pentru participarea în cadrul acestui exercițiu la Cincu jud. Brașov, respectiv D-l Florea Eugen, D-ra Șargan Silvia și D-ra Annemarie Duncan. Alături de voluntarii nostri au mai participar 12 voluntari de Cruce Roșie din Filialele Alba, Cluj, Brașov și Mureș.

Cel mai mare exerciţiu medical multinaţional din istoria Alianţei Nord-Atlantice, Vigorous Warrior 19, s-a desfășurat, la Bucureşti, Cincu şi Constanţa, fiind co-organizat de Centrul de Excelenţă al NATO pentru Medicină Militară, Statul Major al Apărării şi Direcţia Medicală a Ministerului Apărării Naţionale. Exerciţiul a cuprins simularea acţiunilor cu 39 de naţiuni şi parteneri NATO, peste 300 de pompieri-salvatori, medici, paramedici, asistenţi şi voluntari .

În baza militară de la Cincu, au fost organizate măsuri de protecţie civilă a populaţiei prin evacuarea şi cazarea temporară în tabere mobile, destinate persoanelor evacuate. Acest tip de tabără mobilă a avut în compunere o bucătărie rulantă auto, corturi destinate cazării şi hrănirii,cu echipamentele necesare (paturi pliante, saci de dormit, sistem de încălzire şi răcire, accesorii pentru servit masa şi iluminare.

Totodată, în această locaţie au fost dislocate spitale mobile de campanie care să completeze resursele disponibile ale structurilor militarizate.

Distribuie: