You are currently viewing În perioada 15-19.04.2019 am participat la Programul educațional “ȘCOALA ALTFEL”


            Pe perioada de derulare a activităților, am răspuns invițatiei unor unități scolare, instituții colaboratoare şi în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean am derulat activități destinate elevilor cu vârste între 10 și 18 ani (ciclurile gimnazial și liceal).

            Ținând cont de solicitările unităților de învățământ pentru derularea de activități specifice Crucii Roșii, echipe de voluntari ale Filialei s-au deplasat la nivelul unităților școlare pentru diverse prezentări interactive în ceea ce privește  prezentarea unor “Noțiuni introductive de acordare a primului ajutor”, “Difuzare Drept Internațional Umanitar”, etc.

Rezultate obținute: Promovarea activităților Filialei de Cruce Roșie Dâmbovița, schimb de experiență cu cadrele didactice, conducători ai unităților de invatamant, alti parteneri, bună desfășurare a evenimentelor.

Impresionați de calitatea prezentărilor, reprezentanții unităților de învățământ și ai altor instituții au propus Filialei și alte întâlniri ocazionate de celebrarea Zilelor de sănătate sau alte evenimente.

Activitatea Filialei privind implicarea în Program a fost popularizată în mass-media locală (articole de presă, radio-tv).

Activitate de larg interes, cu mare impact la nivel judeţean, intens mediatizată la nivel local.

Statistic:

6 activităţi, 7 unităţi învăţământ angrenate, 6 voluntari ai CR Dâmboviţa, 48 ore voluntariat, 700 beneficiari.

Distribuie: