You are currently viewing Ordinea de zi a reuniunilor statutare ale Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România

Ordinea de zi a reuniunilor statutare ale Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România

Comitetul de Direcţie

Adunarea Generala

14-15 iunie 2019

Rin Airport Hotel, Otopeni, Ilfov

Vineri, 14 iunie 2019

                – Sosirea şi  înregistrarea participanţilor

             – Sedinta Comitetului de Directie

                – Intalnire reprezentanti tineret

Orele 20:00       –  Cina festiva  

Sambata, 15 mai 2019

 – Lucrarile reuniunii ordinare ale Adunarii Generale SNCRR

  • Aprobarea ordinii de zi a reuniunii ordinare a Adunarii Generala a SNCRR
  • Analiza si aprobarea raportului de activitate al SNCRR, anul 2018
  • Analiza si aprobarea raportului Comitetului de Directie, anul 2018
  • Analiza si aprobarea executiei bugetare, anul 2018
  • Analiza si aprobarea bilantului contabil al sediului central la 31.12.2018
  • Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SNCRR, anul 2019
  • Analiza si aprobarea raportului Comisiei de Cenzori
  • Propuneri de modificari ale Statutului SNCRR
  • Prezentarea candidaturlor pentru functiile eligibile din cadrul organismelor de conducere ale SNCRR
  • Alegeri pentru functiile eligibile din cadrul organismelor de conducere ale SNCRR

Candidaturi depuse pentru functiile eligibile in cadrul organismelor de conducere SNCRR

Distribuie: