You are currently viewing Curs  de facilitator în cadrul proiectului “Împreună spunem STOP abandonului școlar”

Curs  de facilitator în cadrul proiectului “Împreună spunem STOP abandonului școlar

Societatea Națională de Cruce Roșie – Filiala Dâmbovița este beneficiarul  proiectului –  Împreună spunem STOP abandonului școlar. Valoarea proiectului  este  de 992,728.60 lei, cota de cofinanțare 2% este asigurată de Cruce Roșie – Filiala Dâmbovița. Proiectul  a început  la data de  18.09. 2018 şi este  în  plin proces  de implementare .

Termenul  final al proiectului este  17.01.2020. Pe parcursul  a patru săptămâni,   în perioada  19.08.2019-07.09.2019, la Eforie  Sud, în cadrul proiectului “Împreună spunem STOP abandonului școlar”  are loc  cursul  de facilitator. Participă  100 de persoane, împăriţite în 4 serii a câte 25  de persoane  la acest curs de facilitator. Cele 100 de persoane au fost  selectate în urma  meselor rotune şi seminariilor  ce au avut loc în 8 regiuni ale ţării în cadrul proiectului “Împreună spunem STOP abandonului școlar”, implementat de Cruce Roșie – Filiala Dâmbovița. Managerul  proiectului este  Raul Pavelescu .

Formarea unei reţele de facilitatori la nivel comunitar are  în vedere sprijinirea  directe a comunităţii de a se implica activ în participarea copiilor la învăţământul obligatoriu.

 Cei 100 de reprezentanți ai ONG-urilor vor participa la instruire pentru formarea rețelei de facilitatori la nivel comunitar, vor dobândi competențele necesare de a anima comunitățile și a susține participarea elevilor la școală. Facilitatorii vor învață să comunice în comunitate astfel încât să transfere responsabilități către comunitate și totodată să sprijine comunitatea să își găsească soluții la propriile probleme, degrevând astfel instituțiile publice de sarcinile profesionale.

Fiecare modul de formare va include, în mod obligatoriu, cumulativ, următoarele măsuri minime:

Dezvoltare durabilă – o secțiune cu privire la importanța protecției mediului și dezvoltării durabile, problemele de mediu și tema schimbărilor climatice;

Egalitatea de șanse și nediscriminarea și egalitatea de gen – o secțiune de promovare a egalității de șanse între femei și bărbați, a egalității de șanse pentru toți, fără discriminare în funcție de gen, rasă, origine etnică, religie, handicap, vârstă, orientare sexuală.

Subactivitatea este structurată în 4 sesiuni x 5 zile.

Fiecare sesiune cuprinde 3 zile modul teoretic, 1 zi modul practic și 1 zi evaluare.

Crucea Roșie Dâmbovița are în implementare proiectul cu titlu „Împreună spunem Stop abandonului școlar”, proiect finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Axa: Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectiv specific: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP.

Distribuie: