You are currently viewing 100 de facilitatori, formaţi în cadrul proiectului „Împreună spunem STOP abandonului școlar”, implementat  de Crucea Roşie Dâmboviţa


Proiectul „Împreună spunem STOP abandonului școlar ”  a mai încheiat o etapă din graficul de implementare. Pe parcursul a patru săptămâni, 19.08.2019-07.09.2019,   Societatea Națională de Cruce Roșie – Filiala Dâmbovița,beneficiarul  proiectului –  „Împreună spunem STOP abandonului școlar „, a desfăşurat  la Eforie Sud, cursul de facilitator.

 Au participat  100 de persoane, reprezentanţi ai ONG-urilor şi tineri din opt regiuni ale ţării cu scopul formării unei reţele de facilitatori la nivel comunitar. Cele 100 de persoane au fost  selectate în urma  meselor rotune şi seminariilor  ce au avut loc în 8 regiuni ale ţării în cadrul proiectului “Împreună spunem STOP abandonului școlar”, implementat de Cruce Roșie – Filiala Dâmbovița. Managerul  proiectului este  Raul Pavelescu .

Fiecare sesiune  a cursului de facilitator  a cuprins  3 zile modul teoretic, 1 zi modul practic și 1 zi evaluare.Aceştia au dobândit competenţele necesare de a anima comunităţile şi a susţine participarea elevilor la şcoală.

Facilitatorii  au dobândit  cunoştinţe legate de modul de a comunica în comunitate astfel încât să transfere responsabilităţi către comunitate şi totodată să sprijine comunitatea să îşi găsească soluţii la propriile probleme.  În mijlocul celor 100 de  cursanţi, s-a aflat şi directorul Crucii Roşii Dâmboviţa, jr. Raul Pavelescu. Valoarea proiectului  „Împreună spunem STOP abandonului școlar ”  este  de 992,728.60 lei, cota de cofinanțare 2% este asigurată de Cruce Roșie – Filiala Dâmbovița. Proiectul  a început  la data de  18.09. 2018 şi este  în  plin proces  de implementare.

Termenul  final al proiectului „Împreună spunem STOP abandonului școlar ” este  17.01.2020.

Crucea Roșie Dâmbovița are în implementare proiectul cu titlu „Împreună spunem Stop abandonului școlar”, proiect finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Axa: Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectiv specific: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP.

Distribuie: