You are currently viewing Crucea Roşie Dâmboviţa  şi   Primăria Dragomireşti,  în parteneriat pentru promovarea politicii publice alternative elaborată în cadrul proiectului„Împreună spunem Stop abandonului școlar”


Proiectul „Împreună spunem STOP abandonului școlar ”  implementat  de  Societatea Națională de Cruce Roșie – Filiala Dâmbovița, se află în cea de-a XIII-a  lună de  implementare. Termenul  final al proiectului „Împreună spunem STOP abandonului școlar ” este  17.01.2020.

Valoarea proiectului  „Împreună spunem STOP abandonului școlar ”,finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, este  de 992,728.60 lei, cota de cofinanțare 2% este asigurată de Cruce Roșie – Filiala Dâmbovița. Proiectul  a început  la data de  18.09. 2018 şi este  în  plin proces  de implementare, aşa cum am precizat mai sus,   se află în cea în cea de-a XIII-a  lună de  implementare  şi     se  desfăşoară subactivitatea    ce urmăreşte  realizarea  a 10 parteneriate  cu UAT-uri şi întâlniri de lucru  în regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia, pentru promovarea politicii  publice alternative  elaborată în cadrul proiectului ce constituie un Program social de sprijin al comunităților în domeniul reducerii părăsirii timpurii a școlii. Cele 10 parteneriate  cu UAT-uri şi întâlniri de lucru   vizează şase  comune dâmboviţene: Dărmăneşti, Dragomireşti, Măneşti,Cojasca,Potlogi, Moroeni şi alte   patru comune din  Vâlcea- Prundeni,Galaţi-Şendreni,Teleorman – Dragalina şi Ialomiţa- Sudiţi.

 Miercuri, 23  octombrie 2019,   a avut loc   ce de-a doua  întâlnire de lucru în comuna  dâmboviţeană Dragomireşti.   A onorat invitaţia  la această întâlnire  de lucru şi  inspectorul şcolar general, profesor  Cristina Stroe.   Oficiile  de gazdă  au fost făcute  de primarul comunei Dragomireşti, Dragoş Vlădulescu .  

Au răspus   prezent  şi preoţii din localitate,poliţiştii, cadre didactice de la unităţile şcolare  din comuna Dragomireşti, asistenţii sociali din cadrul primăriei,părinţi şi elevi  din familii nevoiaşe.   Managerul de proiect, jr. Raul Pavelescu, directorul Crucii Roşii Dâmboviţa,  a făcut o scurtă  prezentare  după care discuţiile au fost   moderate de către expertul  de egalitate de şanse, Eugen Florea, prezenţi fiind şi  facilitatorii  pregătiţi tot în cadrul  proiectului „Împreună spunem Stop abandonului școlar”. 

Importanţa educaţiei, depăşirea prejudecăţilor ,toleranţa socială, religioasă sau etnică,responsabilitatea  civică,egalitatea de şanse,implicarea socială şi  alte activităţi  care contribuie  la întărirea  rolului şcolii  în comunitate, au fost principalele  subiecte  abordate în cadrul   evenimentului.  La final, jr. Raul Pavelescu, directorul Crucii Roşii Dâmboviţa , le-a oferit  celor mici şi câte un dar, un ghiozdan cu rechizite şcolare .

Legătura dintre școală și comunitatea locală ar trebui luată în considerare, pentru că, pe de o parte, școala este o parte a comunității locale, fapt pentru care ea este influențată de valorile, normele, structurile economice și politice specifice acesteia din urmă, dar pe de altă parte, școala influențează, la rândul ei, comunitatea locală, prin aceea că școala este cea care, prin exercitarea unor influențe educative sistematice, îi formează pe viitorii membrii ai comunității.

Distribuie: