You are currently viewing ”Împreună spunem STOP abandonului școlar!”  în  comuna Potlogi


Abandonul şcolar reprezintă o problemă a sistemului românesc de învăţământ insuficient tratată care are nevoie de acţiuni urgente. Este un fenomen serios şi larg răspândit care ar trebui să fie o prioritate pentru toţi cei implicaţi în procesul de educaţie: factori de decizie,  comunitate,părinţi, profesori şi elevi.

În acest sens, Crucea Roşie Dâmboviţa  a răspuns  unei mare provocări      accesând  fonduri europene şi implementând   proiectul „Împreună spunem Stop abandonului şcolar”, proiect finanţat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă. Obiectivul general al proiectul constă în consolidarea capacităţii Societăţii Naţionale de Cruce Roşie Filiala Dâmboviţa de a formula şi promova o alternativă cu impact naţional, la politica publică iniţiată de Guvern în domeniul prevenirii părăsirii timpurii a şcolii şi în concordanţă cu Strategia de Consolidare a Administraţiei Publice.

Crucea Roşie Dâmboviţa  împreună cu actorii instituționali cu rol în domeniul educației,au  identificat  și elaborat  măsuri alternative pentru reducerea părăsirii timpurie a școlii.Deja, în cadrul  proiectului „Împreună spunem Stop abandonului şcolar” s-a trecut  şi la  încheierea a 10 parteneriate cu unitățile administrativ-teritoriale și organizarea a 10 întâlniri de lucru în comunitate pentru implementarea politicii publice alternative în domeniul prevenirii părăsirii timpurii a şcolii. Parteneriatul  ”Împreună spunem STOP abandonului școlar!”  s-a  pus în aplicare  şi în comuna  dâmboviţeană   Potlogi.

Primarul  Nicolae Catrina,cadrele didactice din Potlogi , preoţii şi  reprezentanţii Crucii  Roşii Dâmboviţa   s-au aşezat  la masa discuţiilor  privind prevenirea părăsirii timpurii a școlii  dar şi  a abandonului şcolar.    În cadrul  întâlnirii  prilejuite  de Parteneriatul  ”Împreună spunem STOP abandonului școlar!”  din comuna Potlogi ,  reprezentanţii Crucii Roşii Dâmboviţa  au oferit  ghiozdane   cu rechizite   celor 10 şcolari  prezenţi la dezbatere. 

Distribuie: