You are currently viewing Conferința de închidere a proiectului “Împreună spunem STOP abandonului școlar”


Societatea Naţională  de Cruce Roşie-Filiala Dâmboviţa  a organizat  în data de 10 ianuarie 2020, conferința de închidere a proiectului “Împreună spunem STOP abandonului școlar”.

Evenimentul a avut loc, începând cu ora 11:00, la sala  de conferinţe a Hotelui Nova din Târgoviște. Au  participat reprezentanți din organizații neguvernamentale, autorități și instituții publice, alături de parteneri sociali și alți actori din comunitate interesați de  politica  alternativă în domeniul reducerii părăsirii timpurii a școlii.

Au  luat  cuvântul directorul  Crucii Roşii Dâmboviţa,jr.Raul Pavelescu-managerul de proiect,preşedintele Crucii Roşii Dâmboviţa,pr.Ionuţ Ghibanu,preşedintele CJ Dâmboviţa, Alexandru Oprea,viceprimarul municipiului Târgovişte,Monica Ilie, facilitatori şi alţi invitaţi care au avut un rol important în implementarea acestui proiect.

Prin activitățile derulate, proiectul și-a atins toate obiectivele, conferința de închidere fiind un bun prilej de a face cunoscute rezultatele obținute,.

Proiectul, demarat în septembrie 2018, a avut ca scop consolidarea capacității Societății Naționale de Cruce Roșie Filiala Dâmbovița de a formula și promova o alternativă cu impact național, la politica publică inițiată de Guvern în domeniul prevenirii părăsirii timpurii a școlii și în concordanță cu Strategia de Consolidare a Administrației Publice.Elaborarea politicii publice alternative a avut la bază crearea unui instrument independent de analiză/evaluare a politicii actuale precum și o participare activă a tuturor instituțiilor responsabile și a societății civile în vederea elaborării măsurilor și acțiunilor necesare în elaborarea politicii alternative. Politica alternativă se constituie într-un Program social de sprijin al comunităților în domeniul reducerii părăsirii timpurii a școlii. Realizarea programului social (o politică alternativă la Strategia Națională privind reducerea părăsirii timpurii a școlii) are la bază o abordare integrată, pe de o parte din perspectiva cadrelor didactice implicate în procesul de integrare socială precum și din perspectiva comunității, în vederea înscrierii copiilor la școală și susținerea participării acestora la programul școlar.

Obiective specifice

 • Creșterea capacității de elaborare participativă a instrumentelor de evaluare a politicilor publice prin consolidarea dialogului social și civic;
 • Dezvoltarea capacității de promovare a inițiativelor alternative la politica publică a Guvernului;
 • Dezvoltarea responsabilității civice prin implicarea comunităților locale și promovarea principiilor de egalitate de șanse, nediscriminare precum și dezvoltare durabilă;
 • Creșterea gradului de informare, conștientizare și responsabilizare a comunităților prin promovarea alternativei la politica publică;
 • Sprijinirea societății civile și responsabilizarea actorilor importanți în vederea încurajării participării copiilor la învățământul obligatoriu.

Activități

 • Organizarea şi derularea proiectului;
 • Dezvoltarea de instrumente independente de monitorizare şi evaluare a politicilor publice;
 • Dezvoltarea de acţiuni de formulare şi promovare de propuneri alternative la politicile publice iniţiate de Guvern, conform SCAP. Elaborarea Politicii sociale în domeniul reducerii părăsirii timpurii a școlii;
 • Dezvoltarea capacităţii partenerilor sociali şi a ONG-urilor prin instruiri, dezvoltarea reţelei naţionale de facilitatori;
 • Dezvoltarea responsabilităţii civice, de implicare a comunităţilor locale în viaţa publică şi de participare la procesele decizionale, de promovare a egalităţii de şanse şi nediscriminării, precum şi a dezvoltării durabile.

Rezultate

 • Capacitate crescută a ONG-urilor şi partenerilor sociali de a se implica în formularea şi promovarea de propuneri alternative la politicile publice iniţiate de Guvern;
 • 8 seminarii regionale și 8 mese rotunde/grupuri de lucru la nivel regional (cu participarea reprezentanţilor ISJ, Casa Corpului Didactic, Ministerul Educaţiei, ai Prefecturilor, Consiliilor Judeţene, Direcțiile de Asistență Socială și Protecția Copilului, unităţi administrative teritoriale şi parteneri sociali ce activează în domeniul educaţiei) pentru identificarea şi elaborarea măsurilor alternative pentru reducerea părăsirii timpurii a şcolii (elaborarea Programului Social – alternativa la politica publică în domeniul reducerii părăsirii timpurii a şcolii);
 • Alternativa la Politica Publică în domeniul reducerii părăsirii timpurii a şcolii – document elaborat;
 • Formarea unei reţele de facilitatori la nivel comunitar în vederea sprijinirii directe a comunităţii de a se implica activ în participarea copiilor la învăţământul obligatoriu;
 • 10 parteneriate cu UAT-uri şi 10 întâlniri de lucru în comunitate (cu participarea facilitatorilor), în regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia, pentru implementarea politicii publice alternative;
 • Caravana „Sanitarii Pricepuţi” în școli – 10 întâlniri de lucru cu cadrele didactice în vederea pregătirii, organizării şi derulării de concursuri cu scopul de a face şcoala mai atractivă. Întâlnirile au avut loc în fiecare regiune, în şcoli cu risc mare de abandon şcolar/absenteism.

Proiectul, implementat pe o perioadă de 16 luni, respectiv 18.09.2018 -17.01. 2020, are o valoare totală de 992,728.60 lei, cota de cofinanțare 2%.

Distribuie: