You are currently viewing Crucea Roșie Dâmbovița a dat o mână de ajutor pentru amenajarea spațiilor pentru cazarea personalului izolat preventiv la locul de muncă

Crucea Roșie Dâmbovița a sprijinit cu 50 de paturi  DGASPC Dâmbovița, Centrul  de bătrâni de la Răcari și Asociația Suflet pentru Oameni pentru ca acestea să poată să pună în aplicare obligativitatea prevăzută în Ordonanţă Militară nr.8. Cele 50 de paturi sunt folosite pentru amenajarea de spații pentru cazarea personalului izolat preventiv la locul de muncă.

Ordonanţă Militară nr.8 introduce obligativitatea personalului din centrele rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrele rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile, publice și private, de a rămâne în izolare, la locul de muncă. Astfel, angajaţii din aceste centre se vor afla în izolare, la locul de muncă, pe o perioada de 14 zile. Astfel, furnizorii de servicii sociale sau autoritățile administrației publice locale pe raza de competență a cărora funcționează serviciile sociale au obligația identificării și asigurării, în proximitatea acestora, de spații pentru cazarea personalului izolat preventiv la locul de muncă, a hranei zilnice necesare acestuia precum și asigurării transportului personalului, care este în izolare preventivă la domiciliu, de la locul de muncă la domiciliul/reședința acestuia și invers, cu respectarea măsurilor de protecție și prevenire a infecției.

Se instituie, pe perioada stării de urgență, măsura de izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, pentru personalul angajat al centrelor prevăzute la art.9 alin.(1) pe o perioada de 14 zile. Perioada de  14 zile este urmată ciclic de o perioadă de izolare preventivă la domiciliu, pe o perioadă egală cu cea de izolare preventivă la locul de muncă, prezența personalului în centru asigurându-se în ture/schimburi. Se interzice, pe perioada stării de urgență, încetarea sau suspendarea activității serviciilor sociale de tipul centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile, publice și private, prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.867/2014 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor- cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare.

Distribuie: