You are currently viewing Filiala Dâmbovița a participat la Adunarea Generală extraordinară a Societății Naționale de Cruce Roșie din România

Astăzi, 2 septembrie 2020, a avut loc Adunarea Generală extraordinară a Societății Naționale de Cruce Roșie din România, lucrările acesteia desfășurându-se on-line, sub președinția Majestății Sale, Princepesa Margareta – Custodele Coroanei României.

Pe Ordinea de zi s-au regăsit:

  1. Aprobarea ordinii de zi a reuniunii extraordinare a Adunării Generale a SNCRR;
  2. Analiza si aprobarea raportului de activitate al SNCRR, anul 2019;
  3. Analiza si aprobarea raportului Comitetului de Direcție, anul 2019 ;
  4. Analiza si aprobarea execuției bugetare, anul 2019;
  5. Analiza si aprobarea bilanțului contabil al sediului central la 31.12.2019;
  6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SNCRR, anul 2020;
  7. Analiza si aprobarea raportului Comisiei de Cenzori;
  8. Modificări la Statutul SNCRR;
  9. Diverse.

Toate propunerile Comitetului de Direcție al SNCRR, prezentate de către directorul general Silviu Lefter, au fost aprobate în unanimitate.

Din partea Filialei Județene Dâmbovița au participat: Pr. Ionuț Ghibanu – președinte, dl. Raul Pavelescu – director și dra. Șargan Silvia Alexandra – reprezentant al tineretului.

        Președinte,                                          Director,

    Pr. Ionuț Ghibanu                                    Raul Pavelescu

Distribuie: