You are currently viewing Campanie COVID-19


Obiectivul principal al proiectului este: implicare în vederea transmiterii de informații corecte și complete despre COVID-19, reducerea răspândirii acesteia, a dezinformării, stigmatizării și discriminării legate de COVID-19.

Perioada de implementare: septembrie 2020 – martie 2021

Grup țintă / filială: 4000 de adulți și 500 de elevi

Activitățile în care sunt implicate filialele SNCRR, cu sprijinul voluntarilor:

  1. Recrutare și mobilizare voluntari – câte 10 / filială.

2.  Identificare și descriere comunități vulnerabile (de risc) –  sugestii în document atașat

3. Mobilizare voluntari în a participa la sesiunile de training online organizate de SC pe parcursul lunii octombrie 2020.

4. Organizarea unei caravane de informare în comunități, cu focus pe comunitățile rurale. Subiecte abordate: promovarea sănătății, igienă / igiena mâinilor, masca, distanțare, efectele psihologice ale pandemiei, masuri de reducere a stresului. Această caravana constă în informarea populației pe subiectele descrise mai sus, pe baza unor materiale de informare ce vor fi tipărite de Sediul central și trimise în filiale. Modul de organizare a caravanei este la latitudinea filialelor, în funcție de comunitățile alese si situația epidemiologică. Informarea se poate face și din casă în casă, și / sau în locuri publice, și / sau prin sesiuni la diverse sedii etc. – filialele se adaptează situației asigurându-se că transmit informații corecte și își protejează voluntarii.

5.Sesiuni de educație pentru sănătate și suport emoțional organizate în școli cu sprijinul voluntarilor (informații despre COVID19 adaptate grupului tintă, promovarea igienei, beneficiile suportului emoțional). Vor fi tipărite materiale pe grupe de vârstă, elevi clasele primare și gimnaziu / liceu.

Activitățile 4 și 5 se desfășoară în lunile octombrie – noiembrie 2020 și ianuarie – februarie 2021

6.Colectarea și analiza feedbackului comunității referitor la sesiunile de informare din comunitate. SC va furniza filialelor, și implicit voluntarilor acestora instrumente de înregistrare a feed-backului din comunitate (parerea comunitatii despre: informațiile furnizate, modul în care au fost transmise, claritate etc). Aceste informații vor fi clectate de către voluntari, centralizate de coordonatorul activității din filiale și transmise SC. Rezultatele acestei analize vor fi folosite pentru ajutarea campaniei de informare în lunile următoare.

7. Asistența grupurilor vulnerabile – achiziția de către SC și distribuirea cu sprijinul voluntarilor din filială, a unui număr de 170 de pachete igienice / filială, conform profil beneficiari, ce va fi transmis de către SC. Având în vedere valoarea achiziției și aprobările necesare, distribuția va fi făcută în anul 2021.

Distribuie: