CINE POATE COMPLETA FORMULARUL 230?

Formularul se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează următoarele venituri din România:

  • venituri din salarii și asimilate salariilor;
  • venituri din pensii;
  • venituri din activități independente impuse pe bază de normă de venit;
  • activități agricole impuse pe bază de normă de venit;
  • venituri din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reține la sursă;
  • venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real;
  • venituri din cedarea folosinței bunurilor pentru care venitul net se determină pe baza normelor de venit și venituri din cedarea folosinței bunurilor pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli.

Poți completa formularul 230 conform instrucțiunilor: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Ghid_redirectionare_imp.pdf

Distribuie: