Având în vedere implementarea proiectului „Măsuri integrate pentru o dezvoltare sustenabilă” cod proiect 154652, Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Filiala  Dâmbovița anunță lansarea unui Magazin Social începând cu data de 1 iulie 2023, ce are ca scop furnizarea de produse alimentare și nealimentare unui număr de 100 persoane defavorizate, care locuiesc pe raza Municipiului Târgoviște, sub formă de donație.

Acest Magazin Social este situat în Târgoviște, Str. Constantin Brâncoveanu Bl 19C, parter, unde își vor desfășura activitatea un expert relații sociale, un expert grup țintă și un număr de 5 voluntari. Programul de funcționare este în fiecare zi marți, în intervalul orar 1000– 1200.

Grupul țintă total al Magazinului Social privește un număr de 100 de persoane, cu domiciliul sau reședința în Municipiul Târgoviște, jud. Dâmbovița, care nu realizează venituri sau au venituri reduse,  din care:

  • minim 50%, respectiv minim 50 de persoane să fie de etnie romă;
  • minim 20%, respectiv minim 20 de persoane sa fie din ZUM (Zona Urbană Marginalizată) – ZUM 1 – denumita Zona Urbana Marginalizata Prepeleac – reprezentată de perimetrul următoarelor străzi: Strada Luceafărului, Strada Fluierași, Strada Oltului, Strada Fructelor, Strada Ion Neculce, strada Petru Cercel; – ZUM 2 – denumita Zona Urbană Marginalizată I. E. Florescu – reprezentată de perimetrul străzii I. E. Florescu;  – ZUM 3 – denumită Zona Urbana Marginalizata Micro 11 – reprezentata de perimetrul urmatoarelor strazi: strada George Cair, strada Ion Cioranescu, strada Radu de la Afumati, strada Vlad Tepes, strada Vasile Blendea;  – ZUM 4 – denumita Zona Urbana Marginalizata Micro 9 – reprezentata de perimetrul urmatoarelor strazi: Str. Avram Iancu, strada Alee Grivita; – ZUM 5 – denumita Zona Urbana Marginalizata Laminorului – reprezentata de perimetrul strazii Laminorului.
  • minim 10%, respectiv 10 persoane sa fie cu dizabilități;

În conformitate cu prevederile cererii de finanțare, cei 100 de beneficiari vor fi selectați din cele 800 de persoane care formează grupul țintă al proiectului „Măsuri integrate pentru o dezvoltare sustenabilă” cod proiect 154652, în două etape: iulie – septembrie 2023 – 50 de persoane, octombrie – decembrie 2023 – 50 de persoane.  Pentru a putea fi respectate întrutotul Directiva Consiliului 2000/78/CE si Directiva Consiliului 2000/43/CE cu privire la implementarea principiului tratamentului egal între persoane indiferent de originea rasială sau etnică, precum și a legii 202/2002 republicată, care reglementează măsurile pentru promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați, în vederea eliminării tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex, în toate sferele vieții publice din România, modalitatea de selecție va fi pe criteriul “primul venit, primul servit”. Astfel, primele 100 de persoane care se vor prezenta la sediul Crucii Roșii Dambovita, din Târgoviște, str. A. I. Cuza, nr. 1, jud. Dâmbovița, în vederea înscrierii, vor forma grupul țintă de 100 de persoane.

Distribuie: