Crucea Roşie Dâmboviţa şi Primăria Dragomireşti, în parteneriat pentru promovarea politicii publice alternative elaborată în cadrul proiectului„Împreună spunem Stop abandonului școlar”

Proiectul „Împreună spunem STOP abandonului școlar ”  implementat  de  Societatea Națională de Cruce Roșie – Filiala Dâmbovița, se află în cea de-a XIII-a  lună de  implementare. Termenul  final al proiectului „Împreună spunem STOP abandonului școlar ”…

10 parteneriate cu UAT-uri şi întâlniri de lucru în regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia, pentru promovarea politicii publice alternative elaborată în cadrul proiectului„Împreună spunem Stop abandonului școlar”,implementat de Crucea Roşie Dâmboviţa

Crucea Roșie Dâmbovița are în plin proces de   implementare proiectul „Împreună spunem Stop abandonului școlar”, proiect finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Axa: Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectiv specific:…