Începând cu 19.10. 2022 Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Filiala Dâmbovița, în calitate de Solicitant și Școala Gimnazială Mănești, în calitate de Beneficiar, beneficiază de o finanțare nerambursabilă cu o valoare totală de 1.730.655,15 lei. Fondurile sunt derulate prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020  Apel : POCU/987/6/26/Operațiune compozită O.S 6.3,O.S 6.6/26/Operațiune compozită O.S 6.3,O.S 6.6 și are ca termen final de implementare data de 31.12.2023.

Titul proiectului este: EDUCATIO – activitați integrate si inovative de educație nonformală outdoor pentru prevenirea și reducerea abandonului școlar în județul Dâmbovița, Cod SMIS 2014+ : 154793 și are următoarele obiective specifice:

OS 1: Perfecționarea profesională specializată a 36 de cadre didactice din Şcoala Gimnazială Măneşti, Școala Gimnazială Drăgăești-Pământeni (Arondata) si Școala Gimnazială Drăgăești-Ungureni (Arondata), județul Dambovita, prin participarea la un curs acreditat din domenului tematic educaţie nonformală, extraşcolară şi informală, în sistem outdoor, conform Anexei nr. 2 la Metodologia de acreditare aferentă Ord. 5564/2011. Programul de perfecționare este necesar pentru dobândirea cunoștințelor, tehnicilor și abilităților de organizare a programelor de educație în sistem outdoor. Activitățile de formare vor aduce atât beneficii pe termen scurt, având în vedere implicarea ulterioră în proiect a celor 36 de cadre didactice din postura de traineri activități outdoor, dar și pe termen lung, prin utilizarea competențelor dobândite pentru o mai bună organizarea a altor activități outdoor, după finalizarea proiectului. OS 1 va fi atins prin implementarea subactivitatii A2.2 si este in stransa legatura cu rezultatele propuse in cadrul acesteia.

Obiectivul specific 2: Organizarea unui program de educatie non-formala in sistem outdoor ce va cuprinde activitati activ-participative, interactive, centrate pe copii; educatie pentru sanatate, igiena si nutritie sanatoasa; activitati de prevenire a parasirii timpurii a scolii prin sport, arta; activitati practice de observare/descoperire a cunostintelor abia dobandite in educatia formala; activitati interdisciplinare pentru prevenirea/tratarea analfabetismului functional, adresat unui numar de 324 elevi provenind din Scoala Gimnaziala Manesti, Scoala Gimnaziala Dragaesti-Pamanteni (Arondata) si Scoala Gimnaziala Dragaesti-Ungureni (Arondata), judetul Dambovita. Programul de educatie non-formala consta in organizarea recurenta de ateliere, cercuri, cluburi si competitii, in sistem outdoor, in domeniul sanatate, igiena si nutritie sanatoasa(primul ajutor, ABC-ul sanitar, reguli de nutritie corecta, stil de viata sanatos), arta (dans si miscare in aer liber, decor util, activitati artistice – scenete), sport(competitii sportive, srossul comunitatii, activitati sportive de baza), activitati practice (grup de lectura in aer liber, matematica in miscare, stiintele naturii alaturi de copii, om si societate), pe parcursul unui an scolar. Implicarea cu regularitate a elevilor in ateliere, cercuri, cluburi si competitii tinteste dezvoltarea stimei de sine a acestora, cresterea coeziunii grupurilor informale de elevi, stimularea implicarii in activitatile scolare si, pe termen lung, cresterea atractivitatii scolii pentru elevii aflati in risc de abandon scolar. OS 2 va fi atins prin implementarea subactivitatii A3.4 si este in stransa legatura cu rezultatele propuse in cadrul acesteia.

Obiectivul specific 3: Organizarea unui program de educatie ecologica si dezvoltare durabila in sistem outdoor pentru un numar de 324 elevi provenind din Scoala Gimnaziala Manesti, Scoala Gimnaziala Dragaesti-Pamanteni (Arondata) si Scoala Gimnaziala Dragaesti-Ungureni (Arondata), judetul Dambovita, pe parcusul unui an scolar. Programul isi propune sa complementeze educatia primita de elevi in sala de clasa, in cadrul orelor privind stiintele naturii, prin ateliere practice organizate in sistem outdoor, ce vor conduce la atingerea urmatoarelor beneficii pentru elevi: intelegerea modului de functionare a sistemelor naturale, intelegerea efectelor produse de impactul activitatilor umane asupra sistemelor naturale, dezvoltarea capacitatilor investigative si gandirii critice, prevenirea deteriorarii mediului, participarea la luarea deciziilor corecte de mediu, dezvoltarea motivatiei si a abilitatilor de a participa la imbunatatirea calitatii mediului. O alta tinta importanta in educatia ecologica a elevilor furnizata prin proiect este familiarizarea acestora cu participarea la actiuni de ecologizare si colectare selectiva a deseurilor. OS 3 va fi atins prin implementarea subactivitatii A3.4 si este in stransa legatura cu rezultatele propuse in cadrul acesteia.

Obiectivul specific 4: Organizarea unei campanii privind egalitatatea de sanse in comunitate, in vederea cresterii nivelului de constientizare a importantei egalitatii de sanse in prevenirea si reducerea abandonului scolar, adresata in primul rand scolilor, dar si comunitatii din care fac parte, organizata atat in mediul online, cat si fizic prin intermediul a 12 evenimente cu aproximativ 30 de participanti/eveniment ce vizeaza combaterea stereotipurilor si rolurilor atribuite fie ca vorbim de etnie, religie, dizabilitati, varsta, orientare sexuala etc., precum si necesitatea modificarii comportamentelor, atitudinilor, normelor si valorilor care aduc atingere demnitatii umane. Campania este orientata spre a promova egalitatea de sanse si incluziunea sociala precum si prin activitatile de educatie nonformale in sistem outdoor orientate catre sanatate, educatie si sport, toate acestea contribuind astfel la promovarea starii de bine in scoli OS 4 va fi atins prin implementarea subactivitatii A3.1 si este in stransa legatura cu rezultatele propuse in cadrul acesteia.