Dezastrele naturale lovesc in toate tarile, indiferent de conditia lor economica. Cresterea rapida a populatiei si urbanizarea in expansiune, degradarea mediului cauzata de despaduriri, schimbarea cursurilor apelor si cresterea folosirii unor resurse pe cale de a se epuiza, globalizarea si dezvoltarea economica rapida, razboaiele si miscarile masive de populatie au un mare impact asupra planetei, crescand frecventa si consecintele dezastrelor.

Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania este singura organizatie umanitara din tara care, in conformitate cu legea 139/1995 modificata si completata de Legea nr. 524/2004, Statutul SNCRR, Legea 481 din 2004 privind protectia civila, HG 557 din 2016, are atributii clare ca auxiliara a autoritatilor publice, mai ales in domeniu prevenirii si interventiei in caz de dezastre.

Prin organizarea sa teritoriala, atat ca resurse umane, cat si logistice, Crucea Rosie Romana poate asigura un raspuns prompt inca din primele ore de la producerea unui dezastru prin organizarea unor tabere de sinistrati, infiintarea de puncte de triaj si de acordare a primului ajutor de baza.

PREGĂTIREA PENTRU INTERVENŢII LA DEZASTRE

Direcţii de Acţiune:

În plan intern Filiala de Cruce Roşie Dâmboviţa doreşte îmbunătăţirea capacitatăţii de interventie la dezastre prin dezvoltarea unor metode standardizate de pregatire a personalului angajat si a voluntarilor organizati in detasamentele de interventie in situatii de urgenta (DISU) pe domenii specifice, dotarea acestora cu echipamente performante si eficiente si optimizarea logisticii.

In plan extern, dorim activarea în interiorul comunitatilor urbane si rurale pentru educarea acestora cu privire la prevenirea riscurilor si pregatirea lor pentru a face fata in mod eficient situatiilor de urgenta si consecintelor acestora.

Filiala dispune de o structura organizatorică la nivelul întregului teritoriu al judeţului, de forţa de muncă angajată şi în proporţie majoritară voluntară pregătită din punct de vedere profesional şi organizaţional să intervină oportun şi operativ în cazuri de dezastre.

Numar de detasamente de interventie functionale : 1 detaşament de intervenţie la nivel judeţean şi grupe de prim-ajutor la nivelul subfilialelor.

Am organizat instruirea detaşamentului judeţean pe probleme specifice de acordare a primului ajutor sanitar, conf. noilor prevederi al Sediului Central pentru creşterea eficienţei modului de intervenţie a acestora  în cazuri de dezastre. (12 persoane active).

Am evaluat stocul de produse prevăzute pentru situaţii de urgenţă astfel încât să fie inventariat, completat pentru a satisface necesarul. În acest sens materialele au fost depozitate corespunzător în depozitul zonal de la Târgovişte şi s-au asigurat condiţiile de funcţionare, manipulare.