13thapr.

Exercițiul Vigorous Warior 2019

            În plan intern Filiala de Cruce Roşie Dâmbovița dorește îmbunătățirea capacității de intervenție la dezastre prin dezvoltarea unor metode standardizate de pregătire a personalului angajat și a voluntarilor organizați în detașamentele de intervenție în situații de urgentă (DISU) pe domenii specifice: logistică, asistență psihosocială, reîntregire legături familiale etc, dotarea acestora cu echipamente performante și