10thian.

Conferința de închidere a proiectului “Împreună spunem STOP abandonului școlar”

Societatea Naţională  de Cruce Roşie-Filiala Dâmboviţa  a organizat  în data de 10 ianuarie 2020, conferința de închidere a proiectului “Împreună spunem STOP abandonului școlar”. Evenimentul a avut loc, începând cu ora 11:00, la sala  de conferinţe a Hotelui Nova din Târgoviște. Au  participat reprezentanți din organizații neguvernamentale, autorități și instituții publice, alături de parteneri sociali și alți actori din comunitate interesați de  politica  alternativă în

2ndnov.

Parteneriatul „Împreună spunem Stop abandonului şcolar”, activitate de prevenție a abandonului școlar în comuna dâmboviţeană Măneşti

O educație adevărată, reală se fundamentează în familie și continuă în grădiniță și în școală prin intermediul cadrelor didactice. O bună intervenție a cadrului didactic prin însuși procesul educativ pe care îl desfășoară cu elevii şi implicarea comunităţii  poate constitui un mijloc de prevenire a  abandonului școlar, care a devenit din ce în ce mai frecvent. Lipsiți

2ndnov.

Abandonul școlar – cauze și modalități de prevenire în comunitatea de la Moroeni, în cadrul proiectului „Împreună spunem Stop abandonului şcolar”

Identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii acestora în sistemul învăţământului guvernamental de zi, implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului, creşterea  gradului de  implicare a  comunităţii  locale  în  soluţionarea  situaţiilor  de abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar, sunt doar câteva dintre principalele obiective de prevenire a abandonului şcolar,

2ndnov.

”Împreună spunem STOP abandonului școlar!” în comuna Potlogi

Abandonul şcolar reprezintă o problemă a sistemului românesc de învăţământ insuficient tratată care are nevoie de acţiuni urgente. Este un fenomen serios şi larg răspândit care ar trebui să fie o prioritate pentru toţi cei implicaţi în procesul de educaţie: factori de decizie,  comunitate,părinţi, profesori şi elevi. În acest sens, Crucea Roşie Dâmboviţa  a răspuns  unei mare provocări      accesând  fonduri

24thoct.

Parteneriatul ”Împreună spunem STOP abandonului școlar!”, pus în aplicare şi în comuna Cojasca

Prevenirea părăsirii timpurii a școlii este considerată ca fiind deosebit de importantă, nu numai pentru a combate consecințele negative ale sărăciei și excluziunii sociale asupra dezvoltării copilului, dar și pentru a oferi copiilor mijloacele necesare pentru a întrerupe ciclul de transmitere a dezavantajului între generații. Preocuparea pentru prevenirea şi diminuarea abandonului şcolar trebuie privită ca

21stoct.

10 parteneriate cu UAT-uri şi întâlniri de lucru în regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia, pentru promovarea politicii publice alternative elaborată în cadrul proiectului„Împreună spunem Stop abandonului școlar”,implementat de Crucea Roşie Dâmboviţa

Crucea Roșie Dâmbovița are în plin proces de   implementare proiectul „Împreună spunem Stop abandonului școlar”, proiect finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Axa: Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectiv specific: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu